In een politiek-bestuurlijk lastige situatie met media-aandacht? Bureau Good Work is snel ter plekke met sterk advies en praktische uitvoering. Hier is Rinske bij de gemeente Staphorst voor een snelle aanpak van een issue waarbij de reputatie van het college van burgemeester en wethouders in het geding was.