Een goede lobby in Den Haag, in Brussel of op gemeentelijk of provinciaal niveau vergt kennis van  het wetgevingsproces. Met een heldere boodschap vanuit een duidelijk belang kun je op het goede moment via de juiste kanalen een succesvolle lobby bedrijven. Soms gaat dat via een Kamerlid, raadslid, of lid Europees Parlement, via de instituties of juist via de media. Wij kunnen hierin adviseren en concrete producten leveren, in tekst, beeld en daad.
0