De Adviesraad Internationale Vraagstukken is het adviescollege voor regering en parlement op het gebied van buitenlands beleid. Als communicatieadviseur en woordvoerder staat Wouter mede in voor de onafhankelijkheid en de doorwerking van adviezen.

De AIV adviseert gevraagd en ongevraagd over internationale vraagstukken. Het betreft in het bijzonder: Europese samenwerking, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en veiligheidsbeleid. Een adviesaanvraag aan de AIV is eigenlijk per definitie een verzoek om dieper op een onderwerp in te gaan dan in het dagelijkse debat gebruikelijk is. dat levert achter de schermen van de AIV enorm interessante discussies op, die uitmonden in een grondig advies.

Maar je wilt natuurlijk ook dat de adviezen daadwerkelijk invloed hebben op het debat en het beleid. Daarom is het zaak ze ook bij het grote publiek goed voor het voetlicht te brengen. Wouter werkte mee aan de publicatie van adviezen over onder meer Autonome wapensystemen, Mensenrechten, een Afrika-strategie, de Defensienota en een Mondiale gezondheidsstrategie.

Hugo de Jonge, Rinske Wieman en Ferd Grapperhaus