De Adviesraad Internationale Vraagstukken geeft de regering en het parlement gevraagd en ongevraagd advies over buitenlands beleid. Wouter is woordvoerder en communicatieadviseur van de AIV. In die rol begeleidt hij de publicatie van nieuwe adviezen en brengt hij deze onder de aandacht van pers en publiek, woont hij de vergaderingen bij en schrijft hij mee aan de communicatiestrategie van de AIV. De materie is complex, want de grote internationale thema’s zijn nooit zo simpel als ze weleens worden voorgesteld, maar daardoor dus inhoudelijk ook enorm interessant.