Gestart met enkele projecten, toen interim-hoofd Communicatie en daarna beland in het hart van de coronacrisis. De Veiligheidsregio Utrecht groeide uit tot een onvergetelijke bron van kennis en ervaring.

De Veiligheidsregio Utrecht is het samenwerkingsverband van de 26 gemeenten in de provincie Utrecht die zo samen instaan voor de veiligheid van alle mensen die in de regio wonen en verblijven. Dat doen wij met onze centralisten op de 112-meldkamer, onze brandweermensen en onze collega’s van risicobeheersing, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio.

Hoofd Communicatie

Wouter werd aanvankelijk ingezet op een aantal specifieke projecten, zoals de uitvoering van het materieel spreidingsplan voor brandweervoertuigen en de nieuwe systematiek rond de opleiding en bijscholing van brandweermensen. Vanaf april 2020 was hij interim-hoofd Communicatie.

De uitdaging was om de periode tot een nieuwe, vaste chef te gebruiken om het team goed klaar te zetten. Naast de leiding over de dagelijkse werkzaamheden voerde Wouter daarom met alle leden van het team intensieve gesprekken over hoe ze in hun werk staan en hoe we hun capaciteiten zo goed mogelijk kunnen benutten. Mooi werk, waarvan de weerslag is meegenomen in ieders personeelsdossier.

Regionaal Operationeel Team Covid-19

En toen bereikte ook de coronacrisis zijn volle omvang. Als liaison in het Regionaal Operationeel Team Covid-19 (ROT) zat Wouter op de eerste rang en verzorgde hij de lijnen tussen het ROT, de Veiligheidsregio corporate en het voorzitterschap van de Veiligheidsregio Utrecht. Hij was ook aanwezig bij de bijeenkomsten van het Veiligheidsberaad, de koepel van Veiligheidsregio’s. De grote uitdaging: zorgen dat mensen zich houden aan de maatregelen tegen de verspreiding van het virus, en dat het liefst zo min mogelijk met repressie en zo veel mogelijk met het stimuleren van de intrinsieke motivatie van mensen.

0