Als grootste organisatie voor thuis- en verpleeghuiszorg in Gelderland wil Sensire ouderen in staat stellen zoveel mogelijk te leven zoals ze dat zelf willen. Maar de zorgvraag in Nederland groeit sterk, terwijl ook het aantal vacatures toeneemt. Wouter leidde de ontwikkeling van een website die zowel klanten als zorgprofessionals bevestigt in hun keuze voor Sensire. Zijn rol beperkte zich niet tot het maken van de website; hij maakte ook reportages en trad geregeld op als voorzitter bij evenementen. Zo maakten we intern en extern de verbinding met informatie, verhalen en mooie fotografie. Ook voor de verzelfstandige Sensire-dochter NAAST, dat landelijk zorg op afstand verleent, doet Wouter geregeld klussen. Zo schreef hij het jaarverslag over 2018.