Op pad voor de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade

 In Nieuws

Op 31 januari 2018 kondigde de minister van Economische Zaken en Klimaat af dat er een Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) zou komen, op 19 maart 2018 moest deze er staan.

Op deze grijze februaridag reed ik daarom een dagje door Groningen om er al wat gevoel bij te krijgen. Ik sprak Groningers over hun zorgen en ideeën en was onder de indruk van de impact van de gaswinningsproblematiek in de provincie. Als communicatieman hielp het enorm om op de website van de TCMG de passende taal en toon te kiezen.

Recent Posts
0